PERSONLIG COACHING

Vi på Måndagsklubben tror på att om vi håller dialog med dig som medlem så kommer du att utvecklas bättre. För att hjälpa dig på bästa sätt så behöver vi förstå din bakgrund och dina mål. Därför har vi personlig coaching som ingår i medlemskapet hos oss.

HUR DET FUNKAR

När du börjar hos oss så rekommenderar vi att du bokar upp ett möte med Mats. Under mötet som är helt förutsättningslöst kan vi tex göra en mätning med vår InBody om det är intressant för dig. Vi lovar att bjuda på det bästa kaffe som går att införskaffa och en lugn och trevlig pratstund om var du vill ta din träning någonstans och utformar tillsammans en plan.

Ungefär var tredje månad ses vi igen och utvärderar hur det gått för dig och eventuellt så går vi tillsammans igenom en ny optimerad plan för din träning.

KONTAKT

Mats nås bäst på mats@mkfalun.se.